Vi vill kalla oss Sveriges främsta mentorutbildare

Intresserad av mentorskap? Då har du hamnat rätt.

Heléne Thomsson och Günther Hiltmann tillhör Sveriges främsta när det gäller att tydliggöra vad mentorskap är och hur det används framgångsrikt. Tillsammans har de skrivit boken Det innovativa mentorskapet och tillsammans stöttar de företag och organisationer som vill arbeta innovativt, nytänkande, inspirerande och resultatinriktat med mentorskap. 

Oavsett om du vill ha inspiration, expertkunskap eller upplevelsefyllda föredrag, har du hamnat rätt.

Kanske du driver mentorprogram, är mentor själv, funderar på att skaffa en mentor eller bara vill bli inspirerad av mentorskapets kraft. Du är varmt välkommen till Det innovativa mentorskapet.

Intresserad av en mix av psykologi och affärsutveckling? Då har du hamnat rätt.

Heléne Thomsson är doktor i psykologi, forskare och organisationskonsult och Günther Hiltmann är affärskonsult. Tillsammans bildar de en helhet som handlar om

Berättelsen om oss

Det var en gång ett affärsnätverk som drog till sig många kloka och spännande personer som alla var bland de främsta inom sitt gebit. Bland annat var en psykologiforskare tillika organisationskonsult med här, då en affärskonsult stegade in på arenan. Det tog inte lång tid innan det stod tydligt för alla och envar att dessa två personer, båda framgångsrika var för sig, var konkurrenter. Alla höll andan, blickar byttes i tysthet och nervositeten i rummet var påtaglig. Det var som upplagt för agitatoriska diskussioner, kompetenskrig och kraftmätningar. Men istället för uppkavlade ärmar och knutna nävar fick de närvarande bevittna något helt annat. De två givna kombattanterna lyssnade på varandra och fram steg ett unikt gränssnitt, där den enas fokus på utveckling via psykologiska och relationella frågor mötte utveckling via affärstänkande och struktur. Som två axlar i ett system.

Snart stod det klart för alla närvarande att dessa två personer inte bara skulle åstadkomma något unikt tillsammans, de hade dessutom ett gemensamt intresse för mentorskap. Det skulle också visa sig att detta var två personer som förutom sin kompetens inom sina områden, även var två estradörer som hade förmåga att entusiasmera och inspirera. 

Resultatet blev innovativt. Inom kort gjorde de två gemensamma föredrag, mentorutbildningar och inspirationsdagar inom ramarna för mentorprogram. De steg in på arbetsplatser och arbetade utifrån sitt unika gränssnitt, kultur och struktur, och tog världen med storm. Som om inte det räckte, började de också skriva på en bok om mentorskap tillsammans. Det blev Det innovativa mentorskapet.